Anonymous says:
13/11/2020 02:11

Ủa tưởng đảng chỉ lo xây dựng CNXH thôi. Sao không làm tiếp mà lo xây dựng “kinh tế thị trường định hướng XHCN”?

Anonymous says:
13/11/2020 18:29

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giải thích khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam” là “điểm mới” với bản chất là lấy “người dân làm trung tâm” và khẳng định đó là mô hình tổng quát của phát triển nền kinh tế(!).

Hoàn toàn chẳng có gì mới cả.
Thời kinh tế kế hoạch thì "con người là vốn qúy".
Thời "kinh tế thị trường định hướng XHCN" thì các ông Hội đồng ný nuận bảo bản chất của nó lấy "người dân làm trung tâm"(!).
Cái bản chất thật của nó, các ông không nói ra, nhưng Đặng Tiểu Bình đã nói, rằng "Mèo trắng, mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột", nghĩa đen là - định hướng tư bản chủ nghĩa hay XHCN không quan trọng, miễn là bắt được người dân thành thứ "vốn quý", đặt họ "làm trung tâm", sau khi tước bỏ mọi quyền làm người - để mà bóc lột!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang