Anonymous says:
15/04/2021 14:45

Đi bầu... để cho Đảng mừng!
Đảng mừng, vì thấy lừa bịp có thể vẫn còn có tác dụng!
Nhưng Đảng còn mừng hơn, khi biết dân mình không ngu, không dễ lừa bịp, nhưng vẫn đi bầu cho Đảng.
Lý do vì hèn, vì biết sợ "bạo lực cách mạng" của Đảng.

Không phải "Ngày hội toàn dân", mà là "Ngày Đảng hạ nhục toàn dân"!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
15/04/2021 21:17

Một hài kịch, một trò cười, một trò hề,
một trò chơi " dân chủ " tốn tiền, tốn bạc, kiểu Việt Cộng, kiểu Búa Liềm xã hội chủ nghĩa.

Một bi hài kịch cho toàn dân Việt Nam, một thảm kịch cho dân tộc Việt Nam.

" Bầu cử Đại biểu " Quốc Hội Việt Cộng " và Đại biểu " Hội Đồng ngụy danh Nhân dân " các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng
Nhà nuớc vô pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Cộng, của Đảng Việt Cộng, do Đảng Việt Cộng, vì Đảng Việt Cộng,
vì quyền lợi... bất chính, bất minh... bất công, bất lương... bất nhân, bất hợp pháp... của Đảng, đảng viên, cán bộ, tài phiệt Việt Cộng.

Toàn dân Việt Nam không có tự do cử, bầu, chọn Đại biểu Quốc Hội Việt Nam, không có tự do cử, bầu, chọn Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân,
trong Nhân dân, của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, vì quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của toàn dân Việt Nam.

Toàn dân ta có toàn quyền... đéo phải bầu, đếch thèm bầu... bất khuất, bất chấp, bất tuân... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

" Hiến pháp ", " Luật pháp " Đảng Búa Liềm độc quyên làm, Nhà nước Búa Liềm độc quyền vi híên, vi phạm, phạm pháp, phá luật pháp.
Toàn dân Việt Nam không có tự do lập Hiến pháp Việt Nam, khong có tự do làm Luật pháp Việt Nam, của Dân Việt, do Dân Việt, vì Dân Việt.

Toàn dân Việt Nam có toàn quyền... đéo phải theo, đếch thèm tuân... bất khuất, bất chấp, bất tuan...bất tín nhiêm, bất hợp tác, bất bạo động.

Toàn dân Việt Nam, bất diệt, tất thắng. Búa Liềm Việt Cộng, tất liệt, tất bại.

Ý dân lả ý trời ! Ý trời là ý dân ! Ý toàn dân Việt Nam là ý Trời ! Ý Trời là ý toàn dân Việt Nam !

Nhân quyền, Dân quyền, Dân chủ, Tự do > Đa dạng, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu > Độc lập + Tự do + Hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang