Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bài học 17/2 trong bối cảnh hiện nay

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Ôn cố, Tri tân ...

Thừa thắng xông lên ... và rơi xuống hố!

1975 Đảng cầm quyền Việt Cộng và ngụy quyền Việt Cộng thừa thắng xông lên ... đã đưa toàn dân Việt Nam rơi xuống hố.

Đã tháo gỡ và đập nát cái đầu tàu " kinh tế tự do " Miền Nam Việt Nam, nhất nhì Đông Nam Á, trong khi Trung Cộng đang bắt đầu tâp tững xây dựng cái đầu tầu
" kinh tế tự do ".

Đã đánh đu với Nga Sô, trong khi Mỹ và Trung Cộng đang bắt tay với nhau để đánh Nga Sô, và Mỹ cũng đã cho Việt Cộng cơ hội, cuối cùng nhân dân ăn đạn của Tàu, ăn bo bo của Nga và đi ăn xin thế giới.

Đã đưa toàn dân vào thêm hai cuộc chiến tranh không cần thiết: xâm lăng, chiếm đóng Campuchia ở mặt trận Tây Nam và chống xâm lăng Trung Cộng ở miền Bắc.

Đàn anh Nga Sô và Đông Âu bị tan, bị thua, được giải phóng, được dân chủ hóa, Việt Cộng không chịu đánh du theo ...

Nhưng lại đánh du theo Tàu Cộng, " đổi mới, hóa cũ ", làm lại cái đầu tàu
" kinh tế tự do ", cố trèo ra khỏi hố và qùy gối, triều cống, lạy lục đại ca, đại gia Tàu Cộng với cái mật ước Thành Đô.

" Đánh đu " kiểu gì vậy!

Bây giờ Mỹ đang đổi hướng, đang đánh Tàu Cộng mà Việt Cộng vẫn còn nhắm mắt ôm chân đại ca Tàu Cộng, không dám cho dân thắp hương, khóc thương những người dân, người lính đã chết trận chống xâm lăng của Tàu Cộng 1979.

Ngu ơi là ngu ! Nhục ơi là nhục !

Cái đảng cầm quyền Việt Cộng, cái ngụy quyền Việt Cộng này, càng Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đóan, Độc Tôn ... càng Độc Ngu và Ngu Độc!

Độc Ngu và Ngu Độc là Tội Ác lớn nhất của đảng Việt Cộng đối với dân tộc Việt Nam ... càng Ngu thì càng Ác, và càng Ác thì càng Ngu.

19/02/2019 15:30

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang