Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Trần Quang
27/08/2021 00:59

Tình cãm mà người dân Việt Nam nói chung và miền Nam Việt Nam nói riêng dành cho nước Mỹ chưa bao giờ bị đánh mất, Tít bài " Mỹ đang giành lại “trái tim” của người dân Việt " là không đúng.

Xem toàn trang