Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Câu hỏi từ Phú Trọng: Mong manh và lưu manh

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.sclt nơi gửi TD :

Tham quyền và cố vị

24/10/2019 08:15

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên nơi gửi VN :

Đảng CSVN là một đảng rất trung thành và yêu nước Việt Nam một cách tuyệt đối.Bởi chỉ có ở VN đảng CSVN mới ra sức hút máu người dân Việt cho tới khi cạn kiệt máu. Chớ qua Tầu hay Nga thì từ đảng trưởng cho tới đảng viên , chỉ làm đưọc có mỗi nghề.. Nhân Công .. " Thọc huyết Lợn "..
Tóm lại lời Ông Đảng Trưỏng đảng CSVN vửa thốt, là một lời nói chân thực từ trong Tâm của Ông ta.Nhưng theo nghĩa đen hoàn toàn.

23/10/2019 23:09

    Reply to this comment

Kiến Càng nơi gửi Việt Nam :

Mấy thằng bản chất mất dạy thường hay thốt ra những lời mất dạy!

23/10/2019 11:37

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang