Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Những cánh bèo trôi ở Geyleng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyen Nguyen nơi gửi Hoa Ky :

Kính tặng những cánh bèo Việt Nam

Ý Chi Dã tràng

Dã tràng xe cát biển Đông
Dù không công cán cũng không nản lòng
Xe cho lấp cạn biển Đông
Xe cho quân Hán, cha ông kinh đời
Xe cho biển lấp, núi dời
Xe cho quân Hán, tiêu đời mới thôi
Xe cho sạch lũ Cộng hôi
Xe cho tan tác mất đời chúng bay .
C.B.

21/11/2014 18:43

    Reply to this comment

Nguyễn Tấn X nơi gửi Cà Mau :

Chị Em Ta... đời đời nhớ ơn Cáo Hồ , nhớ ơn giải phóng !

14/11/2014 20:18

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang