Dieu B. Bon
Dieu B. Bon says:
07/03/2021 15:46

Cái tư tưởng: Tôi đảng cộng sản VN, điều khiển tất cả.
Nó thể hiện trong điều 4 hiến pháp.
Họ không bỏ đâu.

Cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã nói trước hội nghị của Tổng cục chính trị (bộ quốc phòng): Bỏ điều 4, là ta (đảng cộng sản) tự sát!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
08/03/2021 10:39

Muốn Đổi Mới Viêt Nam,
Nhân dân Viêt Nam cần Đổi Thay đảng Búa Liềm.
Muốn Đổi Thay đảng Búa Liềm,
Muốn Đa đảng, Đa tài, Đa dạng, Đa năng, Đa hiệu,
Nhân dân Việt Nam cần Đổi Mới nhân dân Viêt Nam.

Ý dân là ý trời... Ý Dân Việt là ý Trời... Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên Tiếng.... Stand Up, Speak Out...

Chống... ngàn ngàn những Bất công, Bất chính, Bất nhân, lớn nhỏ, trong đường lối, nghị quyết, nghị định, quy định, quy luật đảng Búa Liềm.
Đòi hỏi... Công lý, Công bằng, Công tâm,
Đòi hỏi... Tự do... Dân quyền, Nhân quyền cho người hùng nhân dân bị tù đày, hành hạ vì đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang