Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Lãnh đạo Việt Nam cần đặt chủ quyền biển đảo và lợi ích dân tộc trên hết

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.vietcong nơi gửi Hanoi Vietnam :

KẺ NÀO ÔM CHÂN TẦU CỘNG ! NGƯỜI ẤY SẼ ĐƯỢC THIÊN TRIỀU BAN CHO GHẾ TỔNG BÍ THƯ !!!

01/10/2020 19:27

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang