Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tự hào nên dành cho dịp khác

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Niềm " tự hào " hão, không Bình Thường đó chỉ nên dành cho cái " Đảng và Nhà nước ", Độc Tài, Độc Đảng, Độc Quyền, ngụy biện, ngụy danh, ngụy quyền Việt Công,

Không phải cho toàn dân Việt ta.

Toàn dân Việt ta vẫn tủi nhục vì chưa có quyền Là Người và Làm Người, quyền ăn nói tự do của một con người Bình Thường như ở các nước Bình Thường,

Vì chưa có Dân Quyền, quyền ứng cử, bầu cử tự do của một công dân Bình Thường như ở những quốc gia Bình Thường.

Dân có thực sự bầu ông Chủ Tịch xã, huyện, tỉnh ...ông Chủ Tịch Nước không?

Niềm " tự hào " của Đảng là " nỗi nhục " của Toàn Dân, vì Dân chỉ là Nô Lệ của Đảng, vẫn bị Đảng " định hướng " dắt đi.

P.S. Nhân dân và chính quyền Singapore có qúa " phấn khích " về cái thượng đỉnh đầu tiên như cái " Đảng và Nhà Nước " Việt Cộng và dân Việt về cái thượng đỉnh thứ hai này không?

27/02/2019 14:19

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang