Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Xung quanh việc Văn phòng Công lý - Hoà bình tạm đóng cửa

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Giả Hình nơi gửi Tận cùng ngõ hẻm :

Ngày xưa chưa có khoa chính trị học Chúa nói "Ai không phải kẻ thù tôi thì là bạn tôi" Ngày hôm nay môn đệ Chúa học cao hiểu rộng. Nội cái: "Ghi ơn" ... "VNCH" các Ô. vạch ra 1 ranh giới. "Ai không 'theo' tôi thì là kẻ thù tôi". Còn nếu muốn theo các môn đệ Chúa kia thì phải "Đầu quân dưới trướng", điếu đóm, xôi thịt cho tươm.

Hôm nay đi lễ Lời Chúa nói: "Người ta cứ dấu này mà nhận ra các anh là môn đệ cuả tôi là cać anh yêu thương nhau như tôi yêu các anh." Hình như Chúa sai hay sao ấy? Vì "môn đệ" hôm nay là những người có cái "bằng" mục tử, không cần yêu, Yêu chỉ là nói để cho vui, có thì có không có cũng là "môn đệ" như thường.

19/05/2019 03:36

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang