Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhân chuyện ông Hoàng Khải tức Khaisilk bán lụa Tàu

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Đu máy bay :

Cá nhân không tốt thì xã hội không thể tốt được.

27/10/2017 04:44

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang