Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Ai dạy họ?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Đảng viên bỏ đảng nơi gửi Hà Nôi :

Tiếng Việt thời CS lâu dần sẽ là một thứ tiếng Việt khác. Tội nghiệp dân miền Nam, sống lâu trong môi trường ấy họ quen rồi quên tiếng Việt chính thống. Thỉnh thoảng trên VOA, BBC tôi cũng thấy thứ tiếng Việt CS xâm nhập. Xin các biên tập viên của các đài này (có số độc giả rất lớn) góp phần gìn giữ chữ quốc ngữ: "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn."

28/05/2018 09:58

    Reply to this comment

Khổ ải nơi gửi Việt nam :

Tình hình bất trắc diễn ra nhanh quá, nên không tìm được từ hay để chạy chối, tội nghiệp nhà nước!

24/05/2018 09:32

    Reply to this comment

Như Áng Mây Bay nơi gửi Canada :

một bài viết quá hay và có trình độ xây dựng. thật đang hâm mộ

23/05/2018 08:38

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang