Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
23/03/2021 11:06

Tại sao, vì sao...
Các đảng viên, cán bộ trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp Hành Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng Búa Liềm Việt Cộng...
sinh sau đẻ muộn... chưa kịp sinh ra để làm cách mạng... chẳng có công can, sự nghiệp cách mạng vĩ đại " chống Pháp, cứu nước ", " chống Mỹ cứu nước ", " chống Tàu , cứu nước ", " cướp Miền Nam, thống trị đất nước " cái con mẹ gì cả...

Ngoài cái sự nghiệp rất dầy, rất đặc " Ôm Tàu, ôm Tiền, cứu Đảng ", " Còn Tàu, còn Tiền... còn Tiền, còn Đảng, còn tao... tào còn bán nước, tao còn bán dân, tao còn bán tao, bán Đảng tao... cho Tàu "...

Nhưng nhân dân Việt Nam ta lại phải " mang ơn, nhớ ơn " chúng, phải cho chúng cái đặc quyền, đặc lợi, cái độc quyền, độc đảng, độc đoán, độc tôn, đôc tài, cai trị, " lãnh đạo ", " định hướng " nhân dân Việt Nam ta, dân tộc Việt Nam ta xuống cái hố rác của ngụy thuyết " xã hội chủ nghĩa Búa Liềm ", " Made in Russia ", " Made in China ", dán nhãn hiệu " Made in Viet Nam "... tìm " thiên đường Búa Liềm "?

Tại sao, vì sao...
Cái lũ đảng viên, cán bộ Búa Liềm... sinh sau đẻ muộn này ... chưa kịp sinh ra để làm cách mạng... bất tài, bất lực, bất lương, " ăn hại, đái nát ",
" ăn cháo, đái bát ", " ăn bần, sống lâu ", tham nhũng, tham o, hối lộ, không biết mang ơn, nhớ ơn nhân dân Việt Nam, nhớ ơn giai cấp công nhân nghèo, mang ơn giai cấp nông dân khổ, đang chịu cưc, chịu khổ, làm ăn vât vả, kiếm sống, kiếm tiền đóng thúê nuôi bọn Búa Liềm chúng nó...

Và chúng phải có Hiếu, có Trung, phải vâng lời theo ý muốn, ý thích, ý nguyện, theo định hướng, chỉ đạo, lãnh đạo của toàn dân Việt Nam?

Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Đảng bất chính, Nước tắc loạn. Danh bất chính, Ngôn bất thuận, Hành bất lương.

Ý dân là ý trời ! Ý Dân Việt là ý Trời ! Ý Trời là ý Dân Việt....
Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền... Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.... Đa dạng, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu cho Dân tộc Việt Nam.

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
23/03/2021 11:26

Tại sao, vì sao...
Các đảng viên, cán bộ trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp Hành Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng Búa Liềm Việt Cộng...
sinh sau đẻ muộn... chưa kịp sinh ra để làm cách mạng... chẳng có công can, sự nghiệp cách mạng vĩ đại " chống Pháp, cứu nước ", " chống Mỹ cứu nước ", " chống Tàu , cứu nước ", " cướp Miền Nam, thống trị đất nước " cái con mẹ gì cả...

Ngoài cái sự nghiệp rất dầy, rất đặc " Ôm Tàu, ôm Tiền, cứu Đảng ", " Còn Tàu, còn Tiền... còn Tiền, còn Đảng, còn tao... tào còn bán nước, tao còn bán dân, tao còn bán tao, bán Đảng tao... cho Tàu "...

Nhưng nhân dân Việt Nam ta lại phải " mang ơn, nhớ ơn " chúng, phải cho chúng cái đặc quyền, đặc lợi, cái độc quyền, độc đảng, độc đoán, độc tôn, đôc tài, cai trị, " lãnh đạo ", " định hướng " nhân dân Việt Nam ta, dân tộc Việt Nam ta xuống cái hố rác của ngụy thuyết " xã hội chủ nghĩa Búa Liềm ", " Made in Russia ", " Made in China ", dán nhãn hiệu " Made in Viet Nam "... tìm " thiên đường Búa Liềm "?

Tại sao, vì sao...
Cái lũ đảng viên, cán bộ Búa Liềm... sinh sau đẻ muộn này ... chưa kịp sinh ra để làm cách mạng... bất tài, bất lực, bất lương, " ăn hại, đái nát ",
" ăn cháo, đái bát ", " ăn bần, sống lâu ", tham nhũng, tham o, hối lộ, không biết mang ơn, nhớ ơn nhân dân Việt Nam, nhớ ơn giai cấp công nhân nghèo, mang ơn giai cấp nông dân khổ, đang chịu cưc, chịu khổ, làm ăn vât vả, kiếm sống, kiếm tiền đóng thúê nuôi bọn Búa Liềm chúng nó...

Và chúng phải có Hiếu, có Trung, phải vâng lời theo ý muốn, ý thích, ý nguyện, theo định hướng, chỉ đạo, lãnh đạo của toàn dân Việt Nam?

Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Đảng bất chính, Nước tắc loạn. Danh bất chính, Ngôn bất thuận, Hành bất lương.

Ý dân là ý trời ! Ý Dân Việt là ý Trời ! Ý Trời là ý Dân Việt.... Đất nước Việt của Dân Việt...Nhà nứơc Việt Nam của Nhân dân Việt Nam...
Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền... Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.... Đa dạng, Đa đảng, Đa tài, Đa năng, Đa hiệu cho Dân tộc Việt Nam.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang