Anonymous says:
28/10/2020 06:05

Tại vì... chính sách ngoại giao " tránh vỏ dưa, đạp vỏ dừa ", tránh vỏ dưa Đảng Tàu Cộng của Ngoại trưởng Kissinger, đạp vỏ dừa Việt Cộng của Ngoại trưởng Pompeo.

Tại vì... chính sách ngoại giao " phất cờ Việt Cộng, đánh Tàu Cộng " của Tổng thống Trump.

Tại vì... chính sách ngoại giao " vuốt ve Việt Cộng, bạt tai Tàu Cộng ".

Tại vì... chính sách " cùng đích biện minh cho phương tiện ",

Tại vì... cùng đích chống Đảng độc tài Tàu Cộng biện minh cho phương tiện dung thứ Đảng độc tài Việt Cộng.

Tại vì... cùng đích chống vi phạm Nhân quyền của Đảng Tàu Cộng biện minh cho phương tiện Đảng Việt Cộng vi phạm Nhân quyền.

Tại vì... cùng đích chống bất công, bất chính, bất nhân của Đảng Tàu Cộng biện minh cho phương tiện Đảng Việt Cộng bất chính, bất nhân, bất công.

Trump ơi! Trump ới! Trump à!
Sao Trump nhắm mắt, VC bắt người.

Đó là Tiếng vọng của trên 350 anh hùng hào kiệt Việt Nam đang bị tù đày vì Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền của nhân dân Việt Nam.

Anonymous says:
29/10/2020 14:43

Hoa Kỳ và Phương Tây đã trở thành các nền công nghiệp hàng đầu thế giới, là những nền văn minh vĩ đại sáng chế công nghệ làm thế giới phát triển và thịnh vượng. Trong khi Trung quốc luôn nuôi mộng đại hán với tầm nhìn kém cỏi, rình mò ăn cắp công nghệ, lén lút chơi trò chơi cài bẩy, cài thế các nước, cài người vào các tổ chức quốc tế, lấy quan hệ kinh tế, xưng hô nước lớn hù dọa và thăm dó các nước có sợ không. Trung quốc từ xưa đến nay quan hệ với các nước chẳng qua mua bán kinh tế chứ thật ra thế giới không bao giờ tin tưởng Trung quốc vì nước này luôn tìm mọi cách để bá chủ toàn cầu, thâu tóm lãnh thổ các nước, tuy nhiên trình độ phát triển không hơn ai nhưn tự cao tự đại, tự cho mình là ông trời bà đất phải bá chủ hành tinh.

Anonymous says:
29/10/2020 15:31

Trung quốc là người 'bạn' rất xấu tính', không cao thượng, luôn soi ó từng li khi Việt Nam và nhiều nước khác khi có quan hệ mật thiết với nước nào trên thế giới nhất là Mỹ, thì Trung quốc nâng quan điểm, nói nầy nói khác chẳng hạn "Việt nam cố tình bắt tay với Mỹ để chống Trung quốc, Việt nam bôi nhọ Trung quốc", ... rồi lấy cớ phá hoại đất nước Việt Nam bằng mọi thủ đoạn. Bởi vậy Việt Nam thực hiện "4 không" để Trung quốc không còn cớ nào nâng quan điểm, nói xấu và tìm cách gây hấn với Việt Nam. Việt Nam đã quá biết thủ đoạn, âm mưu hàng ngàn năm đô hộ giặc Tàu, chúng nó muốn Việt nam thành một tỉnh của nó rồi biến luôn Đông Nam á là lãnh thổ của Trung quốc. Thủ đoạn của Trung quốc là thủ đoạn tày trời.

Anonymous says:
30/10/2020 10:11

Tìm kiếm con lai Việt-Mỹ "Cháu ngoan bác Hồ"! 😎

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang