Nhựt Nguyễn
Nhựt Nguyễn says:
30/11/2020 19:54

Người Cộng Sản chủ trương vô thần (dầu cá nhân hoặc gia đình họ có tôn giáo hay không) luôn luôn muốn kiểm soát mọi sinh hoạt của tất mọi người trong xã hội. Đối với tôn giáo, dầu bề ngoài họ tỏ ra thân thiện, tạo điều kiện, nhưng, lỳ thực họ không hề muốn tôn giáo có ảnh hưởng trong đời sống của người dân; họ chỉ muốn người dân chịu sự chi phối của chủ nghĩa CS mà thôi.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang