Hai Lựu
Hai Lựu says:
13/01/2021 02:23

Tại sao không cho con người ta mặc thêm một chiếc áo len. Đúng là một đám lãnh đạo CS ngu đần, vô nhân đạo chỉ biết lo làm cảnh, không biết nghĩ tới con người.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang