Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
23/07/2021 09:46

Đảng độc, độc đảng, độc tài, độc địa... độc bọn lãnh đạo ngu độc quyền ngu... độc quyền giết dân, hại nước vì ngu, vì bất tài, bất lực, bất lương.

3 Tại chỗ... Làm tại chỗ, Ăn tại chỗ, Ở tại chỗ... Đập dân hay đập dịch ?... Chống dân hay chống dịch? ... Giết dân hay giết dịch ?...
3 Tại chỗ... Đập dân tại chỗ... Chống dân tại chỗ... Giết dân tại chỗ ....

3 Tại nhà... tại các nước văn minh tiến bộ, tự do, dân chủ, nhân đạo, nhu Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Đại Hàn... chính quyền kêu gọi, khuyến khích, hỗ trợ nhân dân, công nhân, xí nghiệp, công sở thực thi chính sách... 3 Tại nhà... Làm tại nhà, Ăn tại nhà, Ở tại nha... hay Chơi tại nhà, Ăn tại nhà, Ở tại nhà và các chương trinh An sinh Xã hội của nhà nước sẽ nuôi qua cơn đại dịch.

Anonymous says:
24/07/2021 18:11

Gõ cữa từng nhà , vô từng phòng , lục soát từng giừơng , rà soát từng người.. "Nghệ thuật quân sự" chống dịch như chống giặc Mỹ! 🤩 hi hi ha ha

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang