Tên lửa Trường Chinh 8 Trung Quốc cất cánh từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào ngày 22 tháng 12 năm 2020.

Trung Quốc chuẩn bị phóng 4 vệ tinh để theo dõi tàu ở Biển Đông

Trung Quốc chuẩn bị phóng bốn vệ tinh vào cuối năm nay từ đảo Hải Nam để theo dõi hoạt động các tàu thuyền "của kẻ thù" trên Biển Đông.

View Full Site