Viên chức đặc trách An ninh Hongkong nói chuyện với giới truyền thông vào ngày 17 tháng 7 năm 2018.

Đảng ủng hộ độc lập tại Hong Kong đối diện biện pháp bị cấm

Chính quyền Hong Kong vào ngày 17 tháng 7 báo cho một đảng chính trị có chủ trương ủng hộ độc lập tại đặc khu hành chánh này về khả năng có thể bị cấm hoạt động với lý do an ninh.

Xem toàn trang