Các Bộ trưởng Thương mại và các đoàn đại biểu của các nước thành viên TPP dự hội nghị Bộ trưởng TPP ở Đà Nẵng hôm 9/11/2017

Công bố nội dung sửa đổi của TPP-11

Bản chi tiết cuối cùng về Hiệp định thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm mục tiêu giảm bớt các rào cản thương mại ở 1 số quốc gia đã được công bố vào thứ Tư 21/2

Xem toàn trang