Đặc sứ Hoa Kỳ Robert O'Brien (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh với lãnh đạo ASEAN nhân kỳ họp ngày 4/11/2019

Đặc sứ Hoa Kỳ lên án hành động đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông

Đặc sứ Hoa Kỳ Robert O’Brien vào ngày 4 tháng 11 lên tiếng tố cáo hoạt động đe dọa của Trung Quốc tại Biển Đông.

Xem toàn trang