Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea (bìa trái) và Khieu Samphan (bìa phải) trong một phiên xét xử tại Tòa ECCC vào ngày 23/11/16.

Hai cựu lãnh đạo của Khmer Đỏ bị tuyên án tù chung thân về tội diệt chủng

Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea và Khieu Samphan bị tòa tuyên án tù chung thân về tội diệt chủng vào hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018.

Xem toàn trang