Trại tỵ nạn của LHQ tại Phom Penh chính thức đóng cửa

Một trại tỵ nạn do LHQ điều hành tại thủ đô Phom Penh đã đóng cửa hôm nay, đáp ứng thời hạn chót do chính phủ Campuchia đề ra.
RFA 15.02.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong cho biết ông không rõ hiện có còn người tỵ nạn nào ở đó khi trại đóng cửa hay không.
Hồi cuối năm ngoái, trại này là nơi tạm cư của hàng chục người tỵ nạn từ VN, đa số thuộc người sắc tộc Tây Nguyên.
Thoạt đầu Campuchia ra hạn chót là mùng 1 tháng Giêng để Cao Uỷ Tỵ Nạn phải đóng cửa trại này, như sau đó gia hạn đến 15 tháng Hai.
Sau năm 2001, có hàng ngàn người Thượng Tây Nguyên chạy lánh nạn sang xứ Chùa Tháp sau khi bị VN đàn áp vì họ phản đối tình trạng cưỡng chiến đất đai và vấn đề tự do tôn giáo.
Campuchia nói rằng tình hình VN đã được cải thiện nên không có lý do gì để người Thượng phải chạy sang xứ Chùa Tháp.

Xem toàn trang