Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhân viên ngoại giao Anh ở Hong Kong bị bắt khi đi Trung Quốc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phạm Bảo nơi gửi Sài Gòn :

"Trung Quốc nói rằng tuyên bố này là "tài liệu của quá khứ" và không có ý nghĩa thực tế"_ Bộ mặt tráo trở xảo trá của cộng sản

20/08/2019 10:20

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang