Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trung Quốc nói duy trì báo động sau khi Mỹ lại cho chiến hạm đi qua Biển Đông

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.George nơi gửi USA :

Nêu Trung Cộng đã quyết tâm khẳng định , khu vực trong đường chín đoạn ở Biển Đông , thuộc hoàn toàn chủ quyền của Trung Cộng, thì chúng tôi yêu cầu Trung Cộng hãy bắn hạ mọi Tầu THuyền và máy bay quân sự của bất kỳ nước nào, đã x6am phạm vào vùng lưỡi bò này, mà không xin phép trước..Có như vậy người dân trên thế giới ..mới tin lời tuyên bố của Trung Cộng là thật..

13/05/2019 00:27

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang