Trung Quốc muốn giữ vai trò trung gian giải quyết tình hình Libya?

Trong khi đó, Bộ Trưởng Ngoại Giao Libi là ông Abdelati Obeidi đã đến Bắc Kinh, để bàn thảo với chính phủ Trung Quốc về tình hình cuộc chiến và giải pháp chính trị có thể thực hiện.
RFA 06.07.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Trước khi đón ông Obeidi, Trung Quốc đã cử người đến Benghazi gặp Hội Đồng Lãnh Đạo lực lượng nhân dân nổi dậy.
Tin tức nói rằng chính phủ Bắc Kinh muốn đóng vai trò trung gian để lực lượng nổi dậy và chính quyền Tripoli gặp nhau bàn chuyện ngưng bắn nhưng không thành công, vì lực lượng giữ vững lập trường chỉ thương thảo sau khi Gadaffi từ chức.

Xem toàn trang