Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trung Quốc sẽ tài trợ cuộc bầu cử cho Campuchia

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Viet Thuong nơi gửi VN :

Mã tầm mã, Ngưu tầm ngưu!

30/12/2017 05:46

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang