Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Mỹ lợi dụng APEC chỉ trích Trung Quốc

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Ngay xua nuoc VIET NAM , co bac HO CHI MINH KINH YEU , ngay nay thi co bac HO CAM DAO xam luoc , nhan dan VIET NAM yeu nuoc dung cham den bac HO CAM DAO THI VAO TU BOC LICH

12/11/2011 21:03

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang