Rober
Rober says:
06/01/2021 21:55

Hoa Kỳ lại đang tiếp tay cho bọn Tầu Cộng trên giòng sông Mekong nữa rồi..Và Tầu Cộng lại rất thông mình và thông báo ngay cho c1c nước dưới hạ nguồn đưọc rỡ..là họ đang tích nước, vì thhiếu..! Vậy dưói hạ lưu dưọc gì ..khi chẳng còn nước ??? Và khi Ngập Lụt..ở Thượng Nguồn Mê Kông ,, CS Tầu vội tuyên bố xả lữ tối đa, để an toàn cho toàn dân quanh khu vực..lúc đó các nước dưói hạ nguồn..chống đỡ ra sao..? hay lại bị tàn phá tất cả..????Thế giới thua rồi..Bởi Giòng Me Kông là sợi giây treo cổ đang cột chặt vào cở những nưóc Hạ nguồn..Tầu Cộng muốn giết thì chỉ cần kéo giây..để kết liễu đòi kẻ không tuân theo lệnh mình..!

thằng tàu khựa thối nát
thằng tàu khựa thối nát says:
11/01/2021 22:33

thằng tàu khựa thối nát

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang