Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Chưa đạt được thỏa thuận TPP

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn nơi gửi Ở Đức :

Cái khó khăn là sau khi ông Donald Trump tuyên bố rút khỏi TPP là hệ thống tiền tệ nào sẽ bảo kê cho khu vực thương mại TPP?

Nếu lấy Tiền Yen là đơn vị thanh toán thương mại trong khu vực TPP, thì sẽ đến một lúc nào đó Bank Of Japan sẽ thiếu tiền Yen xử dụng trong nước, qua đó Bank Of Japan sẽ phải mua lại Tiền Yen vãng lai, từ đó sẽ có trường hợp đầu cơ tích trử Tiền Yen để bán lại với giá cao.

Cũng như thế với Tiền Đô Canada, Australia, New Zealand... Kết quả là sẽ tạo ra một phá giá hay tăng giá Tiền tệ trong nội bộ khu vực TPP mà ảnh hưởng đến sự thương mại trong khu vực.

Trước đây Cộng đồng kinh tế Âu Châu đã từng gặp trường hợp như vậy, khi đủ loại tiền lưu chuyển trong thị trường Cộng đồng kinh tế Âu Châu. France nắm cả chục tỷ D-Mark của West Germany, Italia cũng thế. Từ đó Bundesbank thiếu tiền mặt trong nội địa, thế là France bán tiền D-Mark qua Italia với giá cao, rồi Italia bán lại D-Mark cho Bundesbank với giá cao hơn.

Sao đó Bundesbank phải phản pháo lại là hạ giá D-Mark để mua lại D-Mark vãng lai trong Cộng đồng kinh tế Âu Châu. Mổi lần như vậy thì người German đều bị chới với khi gởi tiết kiệm, mua xắm...

Thế là mọi thành viên của Cộng đồng kinh tế Âu Châu mới chủ trương thành lập Tiền Euro làm đơn vị thương mại trong khu vực. Những thành viên không xử dụng Euro như Anh-Na Uy-Danmark, thì tiền tệ đó được tính bằng Euro theo hối đoán 0% và các quốc gia đó bị bắt buộc phải treo bảng giá sản phẩm bằng Euro và Tiền Quốc Gia. Khách hàng được trả bằng Card hay tiền mặt bản xứ (Anh-Na Uy-Danmark). Số tiền vãng lai đó được đưa về ECB-Ngân Hàng Trung Ương EU và bị phá hủy. ECB ban lệnh cho Bank Of England, Danmark, Norway in mới lại tiền tương đương.

Do không thể phá giá Tiền Bảng Anh trước Euro, nên Anh Quốc mới rút lui khỏi EU.

TPP chỉ thành công khi tự có một đơn vị thanh toán mậu dịch chung (bằng Mỹ Kim như Obama chủ xướng). Phải nói là Obama rất clever, một TPP xử dụng Mỹ Kim là tiền tệ chính, thì tư bản Hoa Kỳ bành trướng tới mọi nơi. Chỉ thu 12% thuế trong 35%, thì Obama sẽ thực hiện được bảo hiểm y tế cho từng người dân Hoa Kỳ.

Ông Donald Trump "ngố" chổ là: Một bất động sản (như Trump Tower) không thể xây ở đâu đó như Việt Nam (hay Mexico) với giá lương rẽ mạt, rồi đem về Hoa Kỳ thu tiền trú ngụ cả 10000 Mỹ Kim một đêm.

Nhưng cái xe hơi cho dân Hoa Kỳ dùng thì không cần phải sản xuất ở Hoa Kỳ! Donald Trump chẳng thể nào hò hét bắt công nhân Hoa Kỳ làm việc 60 tiếng/week để có một đôi giày, như công nhân Việt.

Thời buổi nay, tiền ảo đã trở nên là một đơn vị thanh toán. Bitcoin phải là đơn vị thanh toán mậu dịch chho TPP thế Mỹ Kim.

11/11/2017 14:55

    Reply to this comment

Nguyễn nơi gửi Ở Đức :

Canada sẽ quay về cựu quốc Âu Châu như Mexico, thay vì phải để ông Trump phỉ bán như chó. France từ lâu luôn muốn kéo Canada về cựu quốc Âu Châu để cân bằng với Germany&Austria cùng với England.

Một cơ hợi để Canada thoát khỏi England để có độc lập.

10/11/2017 17:26

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang