Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Các nước đang phát triển phàn nàn khối giàu về cam kết khí hậu

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Binh Nguyen nơi gửi Usa :

Thế mới biết TT Trump là người khôn.
Chơi với CS khó lắm

12/11/2017 11:09

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang