Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hong Kong chính thức cấm người biểu tình đeo mặt nạ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phuong nơi gửi USA :

Người dân Hong Kong biểu tình rất ôn hoà, trật tự, và thu dọn sạch sẽ thật đáng khâm phục.
Vậy chính phủ Cari Lâm phải nghiêm cấm cảnh sát áo đen xịt hơi cay vào người biểu tình, đừng đánh đập tàn ác, đừng bắn vào người biểu tình thì không cần phải cấm những người biểu tình đeo mặt nạ.

04/10/2019 13:22

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

" Bịt Miệng " đeo mặt nạ biểu tình...
chống luật cấm đeo mặt nạ biểu tình.

Bịt Miệng đeo mặt nạ biểu tình là một hình thức biểu lộ, thực thi quyền Tự Do Ngôn Luận, quyền Tự Do Biểu Tình của nhân dân Hồng Kông trước những chính sách Bịt Mồm, Bịt Miệng của đảng cầm quyền Tàu Cộng Bắc Kinh và bù nhìn Hồng Kông Carrie Lam.

Nhân dân Hông Kông có quyền chính đáng Bất Tuân, Bất Hợp Tác, Bất Bạo Động chống lại tất cả các luật lệ Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân, không phải của Dân, do Dân, vì Dân Hồng Kông.

04/10/2019 10:54

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang