Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhật đề nghị Mỹ hợp tác chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Châu Ngư nơi gửi VN :

Nhật chả cần đề nghị .
Nếu Hoa kỳ không quan tâm đến Ấn độ - Thai bình dương ,ắt tự mình co rút ,tụt hậu lấy . Vì sao ? Có thể " vốn quí chiến lược " của HK đã đến thời mạt vận .
Người xưa đã nói : " Tiểu lợi nhược tham ,bất thành đại sự "

30/06/2018 10:02

    Reply to this comment

Mạc Vấn nơi gửi VN :

Nga không phải đối tượng nguy hiểm cho Hoa kỳ ,nhưng HK qúa đặt nặng chống đối với Nga !
Đằng khác ,Trung cọng mới thật là mối nguy hiểm cho Hoa kỳ ,nhưng HK nặng tình cảm với TC !
Vì sao thế ?
Đã có người nói : chú Sam tuy biết nhiều ,nhưng hiểu thì ít !

30/06/2018 09:51

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang