Đức Giáo Hoàng: giới trẻ là niềm hy vọng

Trong khi đó thì Giáo Hoàng Bê nê đíc tô thứ 16 của giáo hội Công giáo La Mã lên tiếng bày tỏ hy vọng giới trẻ sẽ là người giúp thực thi công lý và hòa bình cho thế giới ngày nay.
RFA 01.01.2012

Share

Trong bài giảng lễ hôm nay, người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã với chừng 1 tỷ 100 triệu tín đồ, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục giới trẻ về những giá trị đạo đức để họ có thể trở nên những con người kiến tạo hòa bình.

Giáo Hoàng Bê nê đíc tô thứ 16 cũng lên tiếng kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo và các quan chức phụ trách giáo dục cấp quốc gia phái chống lại văn hóa của chủ nghĩa tương đối thông qua việc giáo dục giới trẻ về hòa bình và công lý.

Theo người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã thì việc nhận lãnh trách nhiệm giáo dục giới trẻ về sự thật, về những giá trị cơ bản và đạo đức tức hướng đến tương lai trong niềm hy vọng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang