Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Malaysia cứu ít nhất 136 thuyền nhân gặp nạn

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Phước nơi gửi Hồ Chí Minh :

Nhìn những người vượt biển tị nạn này làm cho tôi nhớ người tị nạn VN đã từng đến Malaysia hơn 25 năm trước đây.

11/03/2013 23:57

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang