Miến Điện sẽ sớm ngưng bắn toàn diện

Chính phủ Miến Điện tin tưởng chỉ trong 3 tháng nữa sẽ đạt được thỏa thuận ngưng bắn với tất cả các lực lượng vũ trang người thiểu số, sau đó sẽ bắt đầu các tiến trình hòa giải hòa hợp dân tộc để xây dựng hòa bình cho quốc gia.
RFA
2012-02-16
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Trả lời cuộc phỏng vấn dành cho Reuters, ông Bộ Trưởng Bộ Đường Sắt Aung Min nói rằng trong thời gian 49 năm các tướng lãnh cầm quyền đã không xây dựng cơ hội cho hòa bình và đoàn kết, nhưng nay các lực lượng của người thiểu số và chính phủ dân sự đương thời bắt đầu tin tưởng lẫn nhau, sẵn sàng giải quyết những vấn đề đang gây trở ngại cho kế hoạch đổi mới và phát triển.

Bằng chứng ông đưa ra là đã có 9 trong số 16 lực lượng dân quân đồng ý ký thỏa hiệp ngưng bắn.

Xem toàn trang