Đàm phán TPP sẽ kết thúc tại Hawaii?

RFA
2015-07-28
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Cuộc đàm phán cấp bộ trưởng kinh tế giữa 12 nước sẽ bắt đầu tại đảo Maui của bang Hawaii, Hoa Kỳ, với hy vọng hoàn tất bản Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Chiến Lược Xuyên Thái Bình Dương TPP.

Hầu hết các đoàn đàm phán đều bày tỏ thái độ lạc quan, nhưng vẫn dè dặt cho rằng khó có thể đoán trước là vòng đàm phán kéo dài 4 ngày sẽ giúp giải quyết tất cả những trở ngại còn sót lại, chẳng hạn như vấn đề sở hữa trí tuệ, mức độ bảo hộ nông nghiệp và công nghiệp.

Trước khi cuộc đàm phán bắt đầu, một số tổ chức thương mại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Peru, Japan, Singapore và Việt Nam cho phổ biến bản tuyên bố chung, trong đó nói rằng TPP là cơ hội giúp cho tất cả mọi người, từ những cơ sở thương mại các cấp, các ngành nghề, cho đến nông dân, thợ thuyền.

Tuy nhiên, ông Jay Timmons, Chủ Tịch Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Hoa Kỳ, nhấn mạnh ở điểm một số nước tham gia hiệp định vẫn dành quyền lợi đặc biệt cho các công ty quốc doanh, có nghĩa là các công ty nước ngoài sẽ gặp nhiều khó khăn, không thể cạnh tranh được với các công ty của nhà nước.

Xem toàn trang