Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hoa Kỳ nói có thể cho nổ tung đảo nhân tạo như ở Biển Đông

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Cờ Lờ Vờ nơi gửi Đà Nẽng :

Đừng nói nhiều. Đã tới lúc nên làm, phải làm rồi. Ông Trump, cho nổ thử một hòn đảo mà bọn Chệt nó chiếm trái phép của Phi hoặc của Việt coi thử Mr. Xi dám làm gì không.
Bọn nó lộng hành lắm rồi.

04/06/2018 15:55

    Reply to this comment

Tommy nơi gửi USA :

Quân Đội Hoa Kỳ , là một đội quân dũng cảm, thiện chiến, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ thế giới vì lý tưởng Tụ Do-Dân Chủ.Và cũng có nhiều đời TT Hoa Quyết chống cộng tới cùng. Nhưng thực sự sức mạnh của họ đều bị QH Hoa Kỳ chi phối tới tận răng, Ngoại trừ nưóc Mỹ bị Tấn Công, thì quyền hành của QH hầu như âm thầm , phụ thuộc vào TT Hoa Kỳ.

01/06/2018 23:19

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang