Anonymous says:
21/04/2021 02:28

Ông này trước giờ vẫn ồn ào, vô vị, lập trường nghiêng ngã, nói năng hành xử bất nhất. Chủ yếu hướng nội là chính, “Trump của Châu Á” nghe mắc cỡ!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang