Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
13/04/2021 11:20

Một ngày nào... một ngày rất vui... nhưng một ngày đó chẳng bao giờ tới...
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Cộng dám triệu tập Đại sứ Tàu Cộng đến và bảo... " Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam... cút về nước "

Biết đâu... Tổng Trọng một ngày nào đó cũng " tế nhị " nói.... " Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam... Việt Nam là của Trung Quốc ".

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang