Tanaka
Tanaka says:
24/02/2021 22:21

Có nguồn tin dầu tên cho biết, các chiến hạm của quân đồng minh đang họạt động ở Biển Đông , mấy ngày vừa qua, những hệ thống báo động của cac loại Hỏa Tiễn Hạm đối không, bất ngờ bật đèn đở báo động sẵn sàng khai hỏa , tiêu diệt gọn những mục tiêu đang di động trên không , trong vùng biển đông.!Nhưng bất ngờ Mục tiêu di động vội đổi hướng, quay về điểm xuất phát.!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang