Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Liên Hiệp Quốc sẵn sàng cho hội nghị cấm vũ khí hạt nhân toàn cầu

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.David nơi gửi Tornto :

Mong HOa Kỳ nên cắt nhiều ngồn tài trợ cho LHQ, bởi LHQ chỉ là Thằng mõ bất tài, chớ đâu cấm cản đưọc ai, bởi 5 thành viên thường trực của LHQ luôn có hai phe, nên huề vốn, chỉ tốn tiền ngưòi dân đóng thuế.
Nhin Bác Hàn thì rõ, một nưóc với dân số chết đói hằng năm, mà chúng vẫn thử NGUyên Tử, và nay mai, không lâu , họ lại gia nhạp vào nhớm, những nưóc có NGuyên Tử, làm thế giới thêm nhức đầu.mà ai dám làm gì họ.? Còn LHQ thì oánh vỗ mồm, rồi lại hô hào thế giới nhịn ăn, để cứu đói người dân Bắc Hàn..Qủa toàn chuyện quái dị.ĐÈ nghị thế giới hủy bỏ LHQ và thế giới Tự DO, hãy thành lập một Tổ chức mới lấy tên Uỷ HỘi Các Quốc Gia Tự Do & Dân Chủ.Có vậy mới diệt tận gốc nguyên tử phát triển thêm, bởi những nưóc độc tài..

27/03/2017 23:28

    Reply to this comment

Nhận Sét Da. :

Thật ra Liên Hiệp Quốc chẳng là cái nghĩa địa gì, chẳng có quyền lực thực sự. Nhưng, LHQ thì có cái miệng không thể tranh cãi được. Thử hỏi chỉ cần Mỹ rút ra khỏi LHQ thì tiền đâu mà các quan chức có lương nói chi tới điều hành.

27/03/2017 15:52

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang