Đặc sứ Liên Hiệp Quốc đến Tripoli

Đặc sứ Ian Martin của Liên Hiệp Quốc đã đến Tripoli hồi chiều hôm qua, tiếp tục cuộc bàn thảo xây dựng dân chủ cùng các nhà lãnh đạo của Hội Đồng Quốc Gia Chuyển Tiếp Libya.
RFA 03.09.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Nói với báo chí ngay sau khi tới nơi, ông Martin cho rằng trách nhiệm xây dựng một thể chế tự do dân chủ là trách nhiệm đầy khó khăn, và Liên Hiệp Quốc cũng như cộng đồng quốc tế muốn biết có thể đóng góp gì cho người dân Libya.

Hiện vẫn chưa rõ vai trò của Liên Hiệp Quốc ở Libya sẽ như thế nào, và liệu có cần gửi lực lượng bảo vệ hòa bình tới đây giúp ổn định trật tự hay không.

Xem toàn trang