Nyn
Nyn says:
23/02/2021 02:28

Có nên chăng ĐHĐLHQ đưa viêc xây đảo bất hợp pháp của trung quốc ra ĐHĐLHQ để thảo luận tính đúng sai để phán quyết có như vậy thì biển đông mới bình yên,luật pháp quốc tế mới được tôn trọng,trật tự quốc tế mới được vãn hồi.

Nyn
Nyn says:
23/02/2021 02:36

ĐHĐLHQ cũng nên đưa việc bồi đắp đao bất hợp pháp của trung quốc ở biển đông ra thảo luận để quyết định,trả lai nguyên trạng,xóa đường chính đoạn phi pháp thiếu cơ sở,trả lại sự bình yên của thế giới và các quốc gia ven biển.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang