Môi trường đầu tư ở Trung Quốc bị đánh giá thấp

RFA 24.10.2013
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Ít hơn 30% các thành viên của phòng thương mại Mỹ ở Trung Quốc cho rằng điều kiện đầu tư ở Trung Quốc đang được cải thiện. Điều tra của Phòng Thương Mại Mỹ ở Trung Quốc cho biết như vậy vào hôm qua.

Theo kết quả điều tra, chỉ có 28% thành viên của tổ chức này cho rằng môi trường đầu tư ở Trung Quốc đang tốt hơn, thấp hơn con số 43% vào năm ngoái. Trong khi có tới 53% số doanh nghiệp cho rằng tình hình vẫn không có gì thay đổi và 19% cho rằng tình hình đang xấu đi.

Những khó khăn được nêu ra trong báo cáo của phòng Thương Mại Mỹ bao gồm những giới  hạn mới trong một số ĩnh vực ví dụ như cấm đầu tư nước ngoài trong bưu điện, vận tải và kho vận, bên cạnh đó là những trở ngại trong lĩnh vực nông nghiệp và hóa chất.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang