Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bắc Hàn tạm ngưng kế hoạch bắn tên lửa đến gần đảo Guam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Thụy nơi gửi USA :

Ủn ơi sao không bắn? Bắn thử xem ai chết?
Ủn sợ bắn không thành công?
Ủn sợ bắn bọn "tư bản đang giẫy chết" rồi không may mà bọn chúng chết thì ai sẽ nuôi dân bắc hàn chăng?

15/08/2017 23:00

    Reply to this comment

kim jung pig nơi gửi ha nội :

thằng điên có lúc tỉnh

15/08/2017 20:37

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang