Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bắc Hàn tuyên bố sẽ bắn hạ các oanh tạc cơ cũa Mỹ

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Thường dân nơi gửi Nam phần :

Lảnh tụ Bắc Hàn càng bắn hỏa tiễn nhiều bao nhiêu thì tuổi thọ của mình càng giãm nhiều bấy nhiêu...và chế độ sớm sụp đổ. Không sử dụng vũ khí thì Mỹ và đồng minh không hiểu khả năng thật sự của Bắc Hàn.Ngược lại bắn nhiều hỏa tiễn Mỹ sẻ phân tích được trình độ hạt nhân và đạn đao sẻ có kế hoạch tấn công khi thời cơ đã đến....

26/09/2017 17:02

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang