Hoa Kỳ không chấp nhận Bắc Hàn là quốc gia hạt nhân

RFA
2013-04-23
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Biểu hiệu khả năng hạt nhân của Bắc Hàn
Biểu hiệu khả năng hạt nhân của Bắc Hàn
spearheadresearch.org image

Washington mới bác bỏ đòi hỏi được công nhận là một cường quốc nguyên tử của Bình Nhưỡng.

Lên tiếng tại Geneve khi tham dự Hội Nghị Quốc Tế Về Không Phổ Biến Võ Khí Hạt Nhân, Trợ Lý Ngoại Trưởng Mỹ Thomas Countryman nói rằng đòi hỏi của Bắc Hàn là không thực tế và không thể chấp nhận được.

Đòi hỏi được công nhận là một cường quốc nguyên tử được Bắc Hàn đưa ra trong bài bình luận mới đăng tải sáng nay, trong đó có đoạn viết rằng tất cả những cuộc thương thuyết giữa họ với Hoa Kỳ phải là những cuộc thương thuyết giữa 2 quốc gia có võ khí hạt nhân.

Bài bình luận này cũng viết là Bình Nhưỡng không chấp nhận điều kiện mà Washington đưa ra là phải ngưng mọi hoạt động liên quan đến hạt nhân trước khi đàm phán trở lại.

Xem toàn trang