Anonymous says:
13/10/2020 13:29

Để loại trừ mối nguy hiểm tiềm tàng, thế giới sẽ ủng hộ Mỹ tấn công san phẳng đảo trái phép trên Biển Đông nhằm thượng tôn pháp luật, giúp các nước trong khu vực tránh thảm họa xâm lược.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang