Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Trung Quốc sắp triển khai nhà máy điện hạt nhân ra Biển Đông

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

nha may hat nhan hay vu khi hat nhan deu nguy hiem cho tat ca QG trong vung,Vn can lien ket voi nhung QG co chung loi ich de chong lai y do den toi co the xay ra tai nan diet chung...

23/08/2018 22:04

    Reply to this comment

Tanaka nơi gửi Japan :

TRung Cộng nếu cho Nhà Máy điện Hạt Nhân hoạt động ở Biển Dông, thì nó chính là những cái neo chác nịch xuống biển đông để khảng định Biển Đông thuộc Tầu Cộng.. Bởi một khi có những lò nguyên từ hoạt động rồi..thì nếu nó có sự cố nổ tung, thì bờ Tây Nước Mỹ ở Thái Bình Dương, cũng lãnh hậu qủa khôn lường..Từ đó Hoa Kỳ hết dám dọa dẫm hay gây chiến với Trung Cộng ở Biển Đông. Vài năm nữa,sức mạnh của Hoa Kỳ hết còn gìa trị với cộng đồng Q.Tế. Đất nưóc Hoa Kỳ bị triệt bởi con bài Kissinger.

17/08/2018 21:59

    Reply to this comment

Nguyễn nơi gửi Ở Đức :

Cơ quan địa trắc Việt Nam tiến hành thăm dò địa trắc ở Biển Đông, phải tiến hành nhiều thí nghiệm để thăm dò Biển Đông, qua đó Việt Nam sẽ vẽ lại một bản đồ địa trắc Biển Đông. sẽ có chấn động địa dương và sẽ gây những thiêt hại cho khu vực xung quanh.

Việt Nam tuyên bố trong xuốt thời gian đó khi Việt Nam tiến hành khảo xát ở khu vực đó, không một tàu bè khi không đăng ký xin lưu thông, nếu vi phạm thì phải trả lệ phí từ chính phủ Việt Nam.

17/08/2018 16:51

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang