Tư Liệu

Tàu Trung Quốc bắn vào tàu vận tải của Việt Nam tại trận chiến Gạc Ma hôm 14/3/1988

Ai ra lệnh không được nổ súng trong trận Gạc Ma?

Ngày 14 tháng Ba mỗi năm không những là ngày giỗ chung của 64 gia đình liệt sĩ nhưng còn là ngày mà lịch sử Việt Nam sẽ phải làm rõ ai là thủ phạm chính trong cuộc tàn sát này

Băng ghi âm cuc hi tho gia Ban Tuyên Giáo, B Công An, Vin Kim Sát Nhân Dân Ti Cao; v nhng tác đng ca báo chí đối với v PMU18.
Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Xem toàn trang