Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ ở lò cao số 1 của Công ty Formosa.

Vụ nổ tại Formosa!

Sau khi xảy ra vụ nổ ở lò cao số 1 của Công ty Formosa, truyền thông trong nước đồng loạt loan tải kết luận của địa phương về nguyên nhân vụ việc với khẳng định của cơ quan chức năng là không nguy hại.

Băng ghi âm cuc hi tho gia Ban Tuyên Giáo, B Công An, Vin Kim Sát Nhân Dân Ti Cao; v nhng tác đng ca báo chí đối với v PMU18.
Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Xem toàn trang