Diễn Đàn Kinh Tế

Bitcoin chụp ở Washington, DC vào ngày 1 tháng 5 năm 2014.

Bí Mật Bitcoin

Từ vài năm qua, cơn sốt về một loại tiền ảo đã bùng phát trên các thị trường tài chính quốc tế, với đồng tiền tiêu biểu là Bitcoin vọt tăng giá hơn mọi loại tài sản đầu tư khác. Nhưng Bitcoin là gì và trái bóng đầu tư ấy có thể bị vỡ hay không?

Xem toàn trang