Diễn Đàn Kinh Tế

Khi kinh tế toàn cầu suy trầm

Tuần qua, thị trường cổ phiếu của thế giới đều đồng loại sụt giá, từ Á Châu qua Âu Châu về tới Bắc Mỹ khi các chỉ dấu kinh tế tại Trung Quốc được thông báo đều thấp hơn dự đoán của thị trường. Nền kinh tế có sản lượng đứng hạng thứ nhì thế giới và nằm trong chuỗi cung ứng của các nước không tăng trưởng mạnh như người ta chờ đợi nên viễn ảnh suy trầm toàn cầu lại trở về trong năm 2019 này. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu chuyện đó…

Xem toàn trang