Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đầu Tư Nước Ngoài chảy vào Đông Nam Á

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Mô hình phát triển kinh tế và thể chế chính trị của Việt Cộng chỉ là Bản Phụ sao (copy) của Tàu Cộng ...

Nếu các nhà đầu tư nước ngoài đã không thích " Bản Chính " thì tại sao lại thích " Bản Phụ "?

Đó là cái bất lợi trong tương lai của Việt Nam so với các nước khác ở Đông Nam Á như Thái Lan, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Indonesia, Singapore, Ấn Độ ...

Vì các nước này có lực lượng nhân công rẻ, có trình độ giáo dục cao và tư duy tự do, sáng tạo hơn Việt nam .

Nhất là có thể chế chính quyền, chính trị, kinh tế, luật pháp, xã hội, văn hóa, giáo dục, tự do, cởi mở, tôn trọng Đa Nguyên, Đa Đảng, Đa Năng, Đa Hiệu, Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền.

Các nhà đầu tư nước ngoài không phải nhảy qua các rào cản của các thứ thuế
" tham nhũng, tham ô, hối lộ " chỉ đi vào ngân sách gia đình của các đảng viên, cán bộ cộng sản như ở Việt Nam và Trung Hoa.

Ngân sách quốc gia càng ngày, càng nghèo không có đủ để đầu tư vào hạ tầng cơ sở, giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Các nhà đầu tư nước ngoài không phải cạnh tranh với các công ty quốc doanh, và đại tài phiệt nội địa của Đảng, do Đảng, vì Đảng.

Thằng đàn em Việt Cộng càng leo đẽo theo thằng đàn anh Tàu Cộng ... thì càng khổ, càng nhục, và chỉ có bò, chỉ có lết, chỉ có chết!

02/03/2019 08:54

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang